Gedichte
52 Seiten, Fadenheftung, Englischbroschur
  
ZUM BUCH
Ta pesniska knjiga poglablja liricni svet, kakrsnega je avtorica izdelala v svojem prvencu „Pragovi dneva“ (1989). Tudi tukaj gre za domiselni splet arhaicne koroske govorice in sodobne pesniske metaforike. Vendar „Doba temnjenja“ prinasa novost: namrec ljubezensko razmerje med posameznikom in naravo, to pa tako, da narava ni niti romanticna Arcadia niti prostor neporusene harmonije, ampak tista resnicnost, v katerem se sprostijo zadrzane strasti in psihicna stanja, za kakrsne urbani ritem vsakdanjega zivljenja nima posluha, a jih vedno pogresa. Asketski jezik teh pesmi sam na sebi utelesa vsebino, saj kaze, kako je dostopov do mnogotere resnicnosti vedno manj, zato pa so tisti, ki jih poznamo, toliko bolj dragoceni. „Doba temnjenja“ jih upesnjuje z zrelo enostavnostjo molovske melodije.

„Kompozicijska in tematska uravnanost knjige, izvirnost pesniske govorice….ne zanika izrocila in bogati slovensko pesnistvo z novim in prepoznavnim glasom…“
Tone Pretnar, Dnevnik. 
 

Cvetka Lipuš, 1966 in Eisenkappel/Kärnten geboren, studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Slawistik. Lebt und arbeitet seit 1995 in den Vereinigten Staaten, wo sie an der Universität Pittsburgh das Studium der Bibliotheks- und Informationswissenschaften absolvierte. Ihre Gedichte wurden in zahlreichen Anthologien und Zeitschriften publiziert. Buchveröffentlichungen: V lunini senci, 1985 (gemeinsam mit Fabjan Hafner), Pragovi dneva, 1988, Doba temnjenja, 1993 (deutsche Übersetzung Abgedunkelte Zeit, 1995; bulgarische Übersetzung 1995).