O potrawach, które zasluzyly na gwiazdke gawedy

Przeklad z niemieckiego: Dorota Krzywicka-Kaindel

Przedmowa: Adam Zielinski